Vi bằng nhà đất không được cấp nếu chưa có sổ đỏ

Sở tư Pháp Tp.HCM vừa gửi công văn đến các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn đề nghị không lập vi bằng nhà đất đối với nhà, đất chưa có sổ.

Cụ thể, Thừa phát lại không được lập vi bằng để xác nhận sự kiện, hành vi liên quan đến đất đai, tài sản không có giấy chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu nhằm chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu.

 

Vi bằng nhà đất

 

Khi tiến hành lập vi bằng, Thừa phát lại phải giải thích rõ ràng cho người yêu cầu lập về giá trị pháp lý của vi bằng. Tránh ngộ nhận vi bằng với văn bản được công chứng, chứng thực.

Về địa điểm hoạt động của văn phòng, Sở Tư pháp cũng yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại chỉ được phép có một trụ sở. Không được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Ngoài trụ sở của văn phòng, trưởng văn phòng không được tự ý đặt thêm các địa điểm giao dịch.

Khi tiếp nhận Thừa phát lại mới, các văn phòng Thừa phát lại phải chú ý đến việc ký quỹ hoặc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Thừa phát lại.

Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, trưởng văn phòng cần quán triệt Thừa phát lại nội dung về việc lập vi bằng. “Thừa phát lại không được cố tình lập vi bằng việc mua, bán nhà đất thông qua hình thức ghi nhận việc giao nhận tiền. Không được cố tình lập vi bằng ghi nhận việc giao nhận tiền để che giấu mục đích không phù hợp với quy định của pháp luật”

Trước đó, tháng 12/2017, Sở Tư pháp Tp.HCM đã tạm đình chỉ hoạt động Văn phòng Thừa phát lại quận Gò Vấp. Vì văn phòng này có dấu hiệu lập vi bằng tặng cho Quyền sử dụng đất tại quận 12. Không chỉ vậy, văn phòng này còn vi phạm khi lập 78 vi bằng, trong đó có 2 vi bằng không trực tiếp chứng kiến sự việc. Đơn vị này cũng không giải thích rõ về giá trị pháp lý của vi bằng, gây ngộ nhận cho người lập vi bằng.

error: Content is protected !!